Han har möjlighet att rädda ett liv

En bild på en rygg iklädd läkarrock, på den andra halvan syns Markus Kirsten som anmält sig i registret

Under Almedalsveckan i Visby var Barncancerfonden och Tobiasregistret på plats för att engagera nya stamcellsdonatorer genom kampanjen Topsa för livet. Markus Kirsten anmälde sig och nu kan han bli den första att rädda ett liv efter kampanjen.
– När jag fick ett samtal från registret blev jag väldigt glad över att jag skulle kunna hjälpa någon, säger han.

Tobiasregistret är Sveriges nationella stamcellsgivarregister och det spelar en livsviktig roll för svårt sjuka som behöver behandlas med en stamcellstransplantation. Trots att Tobiasregistret innehåller omkring 70 000 givare och att läkarna genom registret kan nå 27 miljoner givare i hela världen, kan det ibland vara svårt att hitta en matchande givare till ett sjukt barn. Behovet av fler donationer är därför stort.

En stamcellstransplantation är livsnödvändig för den vars sjuka eller skadade benmärg behöver bytas ut, till exempel hos barn med de allvarligaste formerna av leukemi. Runt 25 procent av de patienter som behöver en stamcellstransplantation kan hitta en givare inom sin egen familj. För de övriga söker man först i Tobiasregistret, som sedan via andra register i världen kan gå vidare. Trots det stora registret hittar runt 30 procent aldrig en matchande givare.

I somras under Almedalsveckan på Gotland samarbetade Barncancerfonden och Tobiasregistret för att engagera fler givare till registret. Två som stannade till vid kampanjen Topsa för livet var Markus Kirsten och hans fru Caroline. Caroline Kirsten registrerade sig tidigare i Tobiasregistret efter att en kollegas barns liv räddats genom en stamcellsdonator som matchades genom registret.

– Det kändes självklart att topsa sig och jag minns att jag pratade med personerna på plats om hur konstigt jag tyckte det var att inte fler har gjort det. Det måste bero på att det låter svårare att registrera sig än vad det egentligen är, säger Markus Kristen.

Själva donationstestet är enkelt. En tops från Tobiasregistrets kit stryks mot kindens insida och sedan fyller donatorn i en hälsodeklaration. Materialet skickas in till registret, som kontaktar den potentiella donatorn om profilen visar sig matcha någon person som är i behov av stamceller.

Markus Kristen har nu fått ett samtal från registret om att det finns en person som kan vara i behov av just hans stamceller. Nu genomför mottagarens sjukhus tester för att bedöma hur stor sannolikheten är att Markus Kristens stamceller ska fungera. Om så är fallet kommer hans celler att kunna rädda ett liv.

– Jag har själv två döttrar som jag skulle göra vad som helst för att kunna rädda, om de blev sjuka. Därför tänker jag själv mycket på hur det måste kännas för en förälder till ett sjukt barn när möjligheten att någon kan hjälpa deras barn kommer. Det känns fantastiskt att kanske kunna vara denna någon, säger Markus Kirsten.

Totalt topsades 162 personer under Almedalsveckan. Tusentals personer har delat, gillat eller kommenterat under hashtaggen #TopsaFörLivet i sociala kanaler, och på topsaförlivet.se ökade antalet anmälningar med runt 600 procent under veckan.

Målet är att Tobiasregistret ska ha 100 000 registrerade givare år 2019. På topsaförlivet.se kan man enkelt registrera sig och få ett topsningskit hemskickat med posten.

Text: Fredrik Wallin Publicerades: 2 november 2016
Barn&Cancer görs med stöd från PostkodLotteriet