De har haft stor betydelse för barnonkologin

En bild på Olle Björk och Kirsti Pekkanen

Kirsti Pekkanen är Sveriges första specialiserade barnonkologisjuksköterska. Dessutom är hon en av tre mottagare av Olle Björks stipendium 2017.

Under Barncancerfondens årsmöte 2017 delade Olle Björk ut sitt stipendium till tre mottagare som har haft stor betydelse för svensk barncancervård; Göran Gustavsson, Anders Castor och Kirsti Pekkanen.

Kirsti Pekkanen har arbetat med cancersjuka barn sedan 1974 och hon är den första svenska barnsjuksköterska som specialiserat sig i barnonkologi.

– Jag tycker att det är intressant och roligt. Från början ägnade vi oss nästan enbart åt palliativ vård, och nu överlever 80 procent. Och nu träffar jag de jag var med och behandlade, fast på uppföljningsmottagningen. Det är en enorm resa att vara med om, säger hon.

Motiveringen löd bland annat att hon har ”ett djupt engagemang i de sjuka barnen och deras familjer” och att du ”varit drivande i att starta barncancercentra” samt varit delaktig vid start av seneffektsmottagningar för unga vuxna som har haft cancer. 

Hur känns det?

– Jag känner mig hedrad, det är en stor ära, säger hon.

Priset, Olle Björks stipendium, delas till personer som varit drivande eller viktiga på annat vis inom barnonkologin och det är instiftat av Barncancerfonden. Olle Björk är barnonkolog och Barncancerfondens förre generalsekreterare.

Årets övriga pristagare, förutom Kirsti Pekkanen, är Göran Gustavsson och Anders Castor. Göran Gustavsson är pensionerad barnonkolog och pappa till Barncancerregistret, där all information om barncancersjukdomar och behandling samlas. Registret är nödvändigt för forskning kring barncancer och det första forskningsprojekt som fått medel av Barncancerfonden. Anders Castor är barnonkolog i Lund och specialintresserad av etik. Varje pristagare får 25 000 kronor.

Text: Emma Olsson Publicerades: 16 maj 2017
Barn&Cancer görs med stöd från PostkodLotteriet