Journalistpriset

Barncancerfondens journalistpris delas ut till bästa reportage i ämnet barncancer som publicerats under året. Fram till årsskiftet tar vi emot nomineringar för 2016 års bästa reportage.

Priset delas ut i två kategorier; tryckt media och etermedia. I tryckt media ingår artiklar i tidning och på webben samt bildreportage och i etermedia ingår dokumentärfilm, teve- och radioreportage samt filmer och bloggar. Prissumman är 25 000 kronor per kategori.

Bedömningskriterier
Reportagen bedöms utifrån kriterierna innehåll, förståelse, tillförlitlighet samt språk.

Juryn

  • Kattis Ahlström, program- och debattledare
  • Carlos Rojas, driver byrån Miklo som fokuserar på att utveckla miljonprogramsområden
  • Anki Wide Karlsson, författare
  • Gustaf Ljungman, Docent och överläkare vid sektionen för barnonkologi, Akademiska Barnsjukhuset i Uppsala 
  • Ylva Andersson, informationsansvarig på Barncancerfonden

Nominera artikel eller inslag
För att nominera en artikel eller ett inslag i radio/TV, skicka artikeln eller programmet per post till:

Amelie Furborg
Barncancerfonden
Box 5408
114 84 Stockholm 

Skicka e-post till Amelie Furborg