Informationsmaterial

Vi finns till för att dämpa ovisshet och sorg hos de som drabbas. Därför tar vi fram informationsmaterial och medicinska skrifter om barn och cancer med konkreta råd och stöd till drabbade familjer. Materialet är gratis.

omslag Cancer och barn hos tonåringar

Cancer hos barn och tonåringar

Informationsskrift om cancersjukdomar och behandling.


0 kr / st

ett steg i taget

Ett steg i taget - när livet går i bitar

Boken riktar sig till dig som drabbats av den stora sorgen att mista ett barn i cancer.


0 kr / st

familjehandbok

Familjehandbok - Information och stöd till familjer med cancersjuka barn och ungdomar.

Information och stöd till familjer med cancersjuka barn och ungdomar.


0 kr / st

Skrift om hjärntumörer

Hjärntumörer hos barn och ungdomar

Hjärntumörer hos barn och ungdomar ingår i vår skriftserie där vi tar upp olika typer av barncancer, behandlingar och annat som berör de familjer som drabbats av barncancer.


0 kr / st

Mun- och tandvård vid cancerbehandling

Mun- och tandvård vid cancerbehandling

Informationsskrift om komplikationer som kan uppstå i munhålan till följd av cancerbehandling.


0 kr / st

Omslag Stöd till närstående

Stöd till närstående

En skrift med förslag på vad du kan göra för att hjälpa till och andra saker som kan vara bra att tänka på när du vill stödja barnet och de närmast anhöriga.


0 kr / st

framsida på syskonskriften: Jag då!

Jag då!

Den här skriften vänder sig till dig som har en bror eller syster med cancer och är tänkt att ge stöd, när livet ställs på ända.


0 kr / st

Framsida på syskonskriften: Att ha ett syskon med cancer

Att ha ett syskon med cancer

Den här skriften är tänkt att ge föräldrar stöd i hur de kan synliggöra syskon, som ofta hamnar i skuggan av en syster eller bror som insjuknar i cancer.


0 kr / st

Framsida på syskonskrift: När det värsta har hänt

När det värsta har hänt

Syftet med den här skriften är att ge föräldrar stöd i hur de kan möta syskon som mist en bror eller syster i cancer.


0 kr / st

Framsida på syskonskrift: Saknar dig!

Saknar dig!

Tanken med den här skriften är att ge stöd till dig som förlorat en bror eller syster i cancer.


0 kr / st

Kognitiva och psykosociala sena komplikationer

Kognitiva och psykosociala sena komplikationer

En medicinsk skrift utarbetad av psykolog Ingrid Tonning Olsson som handlar om kognitiva sena komplikationer vilka i första hand drabbar barn med hjärntumörer.


0 kr / st

Langerhans cell-histiocytos

Langerhans cell-histiocytos

Informationshäfte om symtom och behandling av Langerhans cell-histiocytos.


0 kr / st

Sena komplikationer efter sjukdom och behandling

Sena komplikationer efter sjukdom och behandling

En medicinsk skrift utarbetad av SALUB som syftar till att öka förståelsen och kunskapen om sena komplikationer.


0 kr / st

metodhandbok

Metodhandboken

Denna metodbok är till för lärare och annan skolpersonal och kan användas när en elev drabbas av en förvärvad hjärnskada.


0 kr / st

Skolhandbok - Plötsligt händer det

Skolhandbok - Plötsligt händer det

En handbok som vänder sig till lärare och annan skolpersonal när en elev får cancer.


0 kr / st

testamente

Testamentesfolder

Vägledning om hur man upprättar ett testamente.


0 kr / st

Omslag Barncancerrapport 2017

Barncancerrapporten 2017

Årets rapport har den nya generationens cancerbehandlingar i fokus – och hur dessa kan bidra till det genombrott som behövs för att fler barn ska överleva.


0 kr / st

Barncancerrapporten 2016 omslag

Barncancerrapporten 2016

Årets fokus är vikten av infrastruktur samt behovet av specialistutbildade läkare och sjuksköterskor inom barncancervården.


0 kr / st

Barncancerrapporten 2015 omslag

Barncancerrapporten 2015

I årets rapport ligger fokus på barncancersjukdomar som drabbar få barn och som därför ställer särskilda krav på forskningen och forskningssamarbetet, samt på forskning kring vårdens omhändertagande av de sjuka barnen.


0 kr / st

Barncancerrapporten omslag

Barncancerrapporten 2014

Fokus i årets rapport är hjärntumörer och neuroblastom.


0 kr / st

Barncancerrapportens omslag, provrör i förgrunden

Barncancerrapporten 2013

Fokus i årets rapport är leukemi.


0 kr / st

Omslag Maxa Livet-tidningen mars 2017

Tidningen Maxa livet mars 2017

Mars 2017. Maxa livet är en tidning från Barncancerfonden för vuxna barncanceröverlevare


0 kr / st

Omslag till Maxa livet september 2016

Tidningen Maxa livet september 2016

September 2016. Maxa livet är en tidning från Barncancerfonden för vuxna barncanceröverlevare


0 kr / st

omslagsbild-maxa-livet-feb-2016

Tidningen Maxa livet februari 2016

Februari 2016. En tidning från Barncancerfonden för vuxna barncanceröverlevare


0 kr / st

tidningsomslag

Tidningen Maxa livet 2015

September 2015. En tidning från Barncancerfonden för unga vuxna canceröverlevare.


0 kr / st

verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse

Barncancerfondens verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2015.


0 kr / st

Annual Report and Review of 2013

Annual Report and Review

The Swedish Childhood Cancer Foundation - Annual Report and Review of 2015


0 kr / st