Barncancerfondens årsrapport för 2020

Denna årsrapport är en samlad återrapportering för 2020 bestående av Barncancerfondens Verksamhetsberättelse, Effektrapport, Hållbarhetsrapport samt Årsredovisning. Rapporten kan läsas i sin helhet eller som fyra separata rapporter.

Året 2020 har präglats av insikten och ambitionen om att Barncancerfonden kan och ska göra mer för fler. Att bekämpa barncancer och dess konsekvenser är en kamp som kräver uthållighet, investeringar och stora insatser på bred front. Genomgripande processer med påverkan på strategi, strukturer, styrsystem, kompetens och förmåga har genomförts.

Barncancerfondens arbete är långt ifrån över. Vi har bara börjat.

Här kan du ladda ner Årsrapporten 2020