Priser och stipendier

Barncancerfonden belönar varje år de personer som gjort särskilda insatser i kampen mot barncancer genom två särskilda utmärkelser.

Olle Björks stipendium

Barncancerläkaren Olle Björk har behandlat tusentals barn under sina närmare 40 verksamma år. När han 2015 lämnade sin tjänst som generalsekreterare för Barncancerfonden och gick i pension inrättades ett stipendium i hans ära.

Olle Björks stipendium för berömliga insatser i arbetet för barn med cancer delas under de tio kommande åren (med start 2016) ut till personer som utmärkt sig och betytt extra mycket i kampen mot barncancer.  Stipendiet delas ut av Barncancersfondens styrelse och är på 100 000 kronor.

Journalistpriset

Journalistpriset delas ut till bästa reportage i ämnet barncancer som har publicerats under året. Priset delas ut i två kategorier, tryckt media och etermedia. I tryckt media ingår artiklar i tidning och på webben samt bildreportage och i etermedia ingår dokumentärfilm, teve- och radioreportage samt filmer och bloggar. Prissumman är 25 000 kronor per kategori.

Nomineringen för 2016 års journalistpris är nu stängd. Vinnarna offentliggörs senare under våren.