FRII:s kvalitetskod

Frivilligorganisationernas insamlingsråd (FRII) har beslutat att tillämpa en kvalitetskod för insamlingsorganisationer.

Initiativet till koden kommer från insamlingsorganisationerna själva. Syftet med koden är att öka transparensen och öppenheten inom branschen och därigenom stärka förtroendet för de organisationer som tillämpar koden. 

Kvalitetskoden tar avstamp i följande områden:

  • Ändamål
  • Styrelsen
  • Styrning
  • Internkontroll
  • Insamling
  • Anställda och volontärer
  • Rapportering

Extern revisor ska granska och intyga att Barncancerfonden efterlever koden.