Stödgrupper

bygga snökoja

Inom Sveriges lokala barncancerföreningar ryms olika stödgrupper för drabbade familjer. Här hittar du information om och kontaktuppgifter till Barncancerfonden Norras stödgrupper.

Relaterat

Du kan hjälpa till

Arbetet i föreningen bedrivs till stor del i stödgrupper med olika ansvarsområden. Vill du engagera dig i någon av grupperna, tveka inte att kontakta oss!

Lokala grupper

Eftersom Barncancerfonden Norra omfattar ett stort geografiskt område har lokala grupper bildats för att medlemmarna skall kunna delta i föreningens aktiviteter.

Medicinska gruppen

Medicinska gruppen är en arbetsgrupp som arbetar tillsammans med motsvarande grupper från de övriga lokala barncancerföreningarna.

Syskongruppen

Syskongruppen är en grupp som består av och är till för syskon som har eller haft en syster eller bror som är eller har varit cancersjuk.

Unga vuxna

Du som är 18 år eller äldre och som haft cancer som barn eller ungdom är välkommen att vara med. Här kan du träffa andra i en liknande situation, umgås och delta i aktiviteter.

Vi som mist

Vi är en grupp föräldrar som alla har förlorat ett barn i cancer och vi vet därför också vad detta innebär. Vi anordnar träffar där vi utbyter tankar, funderingar och erfarenheter.