Stöd föreningen

glada tjejer

Barncancerfonden Norra är en ideell stödförening för cancersjuka barn och deras familjer i de fyra nordligaste länen. Vi får inget stöd av stat, landsting eller kommun och är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. 

Långa vårdtider och stora avstånd till Norrlands universitetssjukhus skapar speciella problem för barnen och deras anhöriga. Vi bevakar barnens intressen och rättigheter, stöder vårdpersonalen samt sprider information. Vi bedriver omfattande familjekontakt- och trivselverksamhet och ser till att det bland annat finns material, clowner, bildpedagog för att underlätta de långa vårdtiderna. Alla gåvor är välkomna, stora som små.

Stöd oss via vår gåvosida

Du kan ge olika former av gåvor och även skicka gåvo- eller minnesblad via vår gåvosida.

Till Barncancerfonden Norras gåvosida

Stöd oss genom insättning på vårt 90-konto

Barncancerfonden Norra står under tillsyn av Svensk Insamlingskontroll som bevakar att organisationer med 90-konto använder minst 75 % av intäkterna till verksamhetens ändamål.

Postgiro 90 30 80 - 0
Bankgiro 903 - 08 00

Bli stödmedlem

Du kan också bli stödmedlem eller företagsmedlem. 

Läs mer här

Samla in pengar till föreningens verksamhet

Du kan stödja Barncancerfonden Norras verksamhet genom att bl.a. söka och arrangera egna aktiviteter. Det kan vara att samla in varor till barnavdelningen. Aktiviteter måste först godkännas av föreningens styrelse, enligt policy för användande av logotyp.

Har du en idé om hur vi ska samla in pengar? Kontakta oss!

Vi får inget stöd av stat, kommun eller landsting och är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag.