Samtalsträffar online - coronaviruset: förändrade rutiner och ensamhet

Coronaviruset har medfört att vardagen förändrats snabbt och på obestämd tid för många. Arbete eller studier sker på distans. En del har fått sluta arbeta och många har mindre social kontakt med kollegor, vänner, familj och andra. Vi människor gillar generellt rutiner, förutsägbarhet och tydlighet - något som saknas just nu. Många känner förvirring, stress, frustration och mer ensamhet. Känner du igen dig? Du är inte ensam.

Var med i vår webbaserade workshop och få psykologiska perspektiv på det du upplever, tips för att hitta en struktur och stöd och närhet i din nya vardag, och dela erfarenheter med andra medlemmar.

Workshopen leds och modereras av leg psykolog Malin Ander. Den innehåller en del med utbildning om psykologiska perspektiv på en plötsligt förändrad vardag och ensamhet varvat med strukturerade samtal och utbyten av erfarenheter mellan medlemmar.

Malin leder diskussionerna och ansvarar för att allas tankar och erfarenheter kommer fram så att gruppen på bästa sätt kan stötta och lära av varandra.

Under workshopen kommer vi att diskutera frågor som:
- Jag får ingenting gjort och blir stressad, vad ska jag göra?
- Jag har ingen jag kan träffa och hänga med, hur gör andra i samma situation?
- Jag blir stressad av att plugga/arbeta hemifrån, hur kan jag skapa lugn och struktur?
- Jag saknar mina kollegor och vänner men vågar inte ta kontakt, vad ska jag göra?

Workshopen är 90 minuter lång och sker via videokonferens. Inbjudan skickas efter anmälan.