Samtalsträffar online - oro kopplat till coronaviruset

Känner du oro kopplat till coronaviruset och vilka konsekvenser det kommer få? Har du svårt att hantera den? Du är inte ensam. Corona triggar ovisshet, funderingar och oro på många plan. Var med i vår webbaserade workshop och få förståelse för de psykologiska aspekterna av oro, sortera i olika typer av oro, dela erfarenheter och strategier och få stöd av andra.

Workshopen leds och modereras av leg psykolog Malin Ander. Den innehåller en del med utbildning om oro och vanliga reaktioner vid kriser och en andra del med strukturerade samtal kring upplevelser och erfarenheter.

Malin leder diskussionerna och ansvarar för att allas tankar och erfarenheter kommer fram så att gruppen på bästa sätt kan stötta och lära av varandra.
Vi skräddarsyr workshopen utifrån dem som deltar.

Vi kan till exempel diskutera frågor som:
- Oroar jag mig för mycket?
- Vad kan jag göra för att påverka det jag är orolig för?
- Hur kan jag skilja mellan hjälpsam och ohjälpsam oro?
- Hur kan jag ta paus från oron?
- Hur hanterar jag andras oro?

Workshopen är 90 minuter lång och sker via videokonferens. Inbjudan skickas efter anmälan.