16x9 Image

INSTÄLLT: Mental styrka

Välkommen på en tvådagarskurs i mental styrketräning med Olof Röhlander. Här får du inte bara inspiration, skratt och glädje tillsammans med Sveriges mest prisbelönte talare, utan också konkreta verktyg för att bli mentalt starkare i vardagen.

I den här kursen blandas teori med praktik, där deltagarna tillsammans med Olof går igenom olika livssituationer och där du presenteras för fler perspektiv och sätt att hantera dessa på.

Dessutom får du ta del av den senaste forskningen kring motivation och självstyre. Allt för att bygga upp en högre mental styrka i allmänhet, och i specifika livssituationer i synnerhet.

En härlig helg med mycket skratt och energi, men samtidigt utan press eller krav. Det är bara att hänga med!

KURSINNEHÅLL:

Dag 1

Innehåll - förmiddag

• Presentation av Olof
• Kort presentation av deltagarna
• Vad är mental styrka?
• Olika personlighetsdrag - vem är du?
• Vad är träningsbart - och hur?
• Presentation av Självbestämmandeteorin
• Sammanfattning förmiddag

Innehåll - eftermiddag

• Mental styrketräning i vardagen - del ett
• Övningar, diskussioner, frågeställningar
• Sammanfattning eftermiddag

Dag 2

Innehåll - förmiddag

• Upphämtning av gårdagen
• Att bygga på styrkor och ljuspunkter
• Mental styrketräning i vardagen - del två
• Deltagarna delar med sig av lyckade exempel (frivilligt)
• Sammanfattning förmiddag

Innehåll - eftermiddag

• Kraften i de små segrarna
• Konsten att njuta av livet
• Nuet och framåt
• Att komma överens med sig själv
• Diskussion, sammanfattning och avslutning