INSTÄLLT: Kravlöst skapande

En källa till återhämtning, reflektion och livsinspiration.

En tredagars workshop där vi använder metoder från uttryckande konstterapi som en väg till näring och personlig utveckling. Samtalande varvas med kravlöst skapande så som till exempel måleri, collage, lera och skrivande. Mjuk kroppsuppvärmning, musik, dikt-lyssnande och mindfulnessövningar är också aktiva inslag under vår tid tillsammans. Du kommer också att få utrymme till ett fritt eget skapande under dessa dagar.

Uttryckande konst är en metod för självutveckling, återhämtning och terapi som vilar på en tvärvetenskaplig grund inom t. ex psykodynamisk terapi, affektreglering, anknytningsteori och forskning kring kopplingar mellan kropp och psyke genom t.ex. nervsystemet och hjärnan.

Samtal varvas med kreativt skapande (t.ex. måleri, skulptur, rörelse/dans, musik, skrivande m.m.) där just övergångar från ett kreativt språk till ett annat särskiljer metoden från t.ex. bara bildterapi eller musikterapi. I uttryckande konst kan deltagaren vara i den kreativa processen både genom att tex lyssna till musik eller text (passiv), samt att själv skriva, musicera eller måla (aktiv). Konsten möjliggör ett hållande av en inre process samt aktiverar ett medskapande av sitt liv och sin livssituation. Skapandet och medverkandet sker alltid utifrån ett kravlöst utforskande där inga förkunskaper eller särskild skicklighet krävs.

I en workshop som t. ex. denna som är anpassad till Maxa Livet, ligger fokus på att vara med det som stärker individens resurser och det som ger näring i nuet.

 

Aktiviteten är tillsvidare inställd på grund av Coronaviruset.

Mer information finns här Barncancerfondens riktlinjer för Coronaviruset.