Hälsohelg - Sex & relationer - Helfart

Den egna kroppen kan vara mystisk innan man lär känna den. Tankar och känslor gör sitt till, det kan vara både underbart att leva och känna och samtidigt svårt.

Workshop med fokus på sex, kropp och relationer.

Det här ämnet är efterfrågat hos många av Maxa livet-medlemmarna och därför vill ta upp det på ett riktigt bra och genomgående sätt.

Workshopen kommer att ledas av kunniga och inspirerande föreläsare, Malin Drevstam och Calle Norwald. 

Ämnena är:

  • Kunskap och medvetenhet om kroppen med fokus på sexuell njutning och funktion
  • Lust, självmedkänsla och nyfikenhet
  • Flirt, attraktion och relation

Utgångspunkten är den egna sexuella hälsa och relationen till den egna kroppen, ibland i förhållande till andra människor, i olika typer av relationer.