16x9 Image

Digitala fikaträffar

Maxa livet anordnar digitala fikaträffar 1-2 gånger i veckan fram till september. Här kan vi prata om allt från vad vi har gjort under dagen till favoritserier.

Samtalet brukar oftast startas med att alla berättar vad man fikar med, en del bakar eget och en del har köpt sin favoritkaka.

Välkomna!