Rekreationsresebidrag

Under och efter sjukdomstiden är familjen i extra stort behov av att göra saker tillsammans. Som medlem i föreningen har du under barnets sjukdomstid möjlighet att ansöka om bidrag till en rekreationsresa.

Bidraget finns att söka en gång under en treårsperiod med början från barnets behandlingsstart. Skulle ett barn drabbats av återfall kan ny ansökan göras tidigast tre år efter första diagnosdatum. Familj som mist ett barn kan ansöka om en resa till och för det  finns en särskild blankett.

Bidrag bara beviljas om det finns utrymme i föreningens budget. Varje familjemedlem ersätts då med 5 000 kronor per person med en högsta ersättning på 20 000 kronor per familj. Beviljad ansökan har en giltighetstid på tre månader. 

Ansökan

Ladda ner ansökningsblankett för:

Har ni frågor kontakta gärna vårt kansli på telefon 031-84 51 03 eller mejla: vastra@barncancerfonden.se.

Välkomna med er ansökan!