Workshop om psykologiska konsekvenser efter barncancer

Välkommen till en workshop om psykisk ohälsa för vuxna barncanceröverlevare och syskon till barn som diagnosticerats med cancer.

Syftet med workshopen som leds av legitimerad psykolog och med dr Malin Ander, är att ge en ökad kunskap och förståelse för vanliga symtom på psykisk ohälsa efter cancer i barndomen, och vänder sig specifikt till vuxna barncanceröverlevare och syskon till barn som diagnosticerats med cancer. Teori och praktiska övningar varvas med att lyfta frågor och funderingar för gemensam reflektion och diskussion. Workshopen pågår under en halvdag, mellan 11-16, och det bjuds på mat samt fika.
 
Målet med dagen är att deltagarna ska;

✓ Få ökad kunskap och förståelse för psykisk ohälsa efter cancer i barndomen
✓ Få ökad kunskap om strategier och förhållningssätt för hjälp till självhjälp samt var en kan vända sig vid behov av psykologiskt stöd
✓ Få möjlighet att reflektera kring sin egen situation
✓ Få möjlighet att dela erfarenheter och funderingar med andra deltagare och konsult
 
Malin Ander är legitimerad psykolog och doktor i medicinsk vetenskap och har tidigare skrivit en doktorsavhandling kring psykologiska konsekvenser av cancer i barndomen. Malin har utbildning och klinisk erfarenhet av evidensbaserad KBT/ACT-behandling samt utformande av psykologiskt stöd för vuxna barncanceröverlevare.
 
Anmälan
Denna workhop var planerad i april men har ställt in pga Coronavirus, nytt datum kommer.
Välkommen med din intressanmälan via formuläret så återkommer vi med datum. En anmälan per deltagare. 
 
 

Anmälan

Jag har läst igenom och godkänner Barncancerfonden Västras policy vid hantering av personuppgifter.
Tack!  Nu kan du trycka på skickaknappen. Obs! Du skall då komma till en tacksida samt få en bekräftelse till den e-post du angivit. Annars har inte anmälan inte gått fram. Scrolla ner på sidan för att se om någon uppgift fattas och försök igen.