16x9 Image

Uppstart - Föräldragrupp kring seneffekter av behandling

Nu startar vi en ny grupp för föräldrar vars barn har behandlats för hjärntumör. Fokus för träffarna är livet efter behandling.

Som förälder till ett barn drabbat av cancer är det inte bara den primära cancersjukdomen som kan vara svår att hantera. Även livet framåt, med olika varianter av funktionshinder och seneffekter, kan kännas främmande och tungt.

Genom stödgruppen vill vi ge möjlighet att knyta kontakter med andra familjer som möter liknande problem. Här kan man stötta varandra och hittar kanske på något gemensamt med hela familjen då och då. Meningen är att gruppen som formas är en bestående grupp som träffas minst två gånger per termin under tre års tid.  

Ledord för grupperna är: erfarenhetsutbyten, personligt engagemang, förståelse och gemensam respekt.

Vid första träffen, som är i Hoppets hus, är Sara Erebrandt som har egen erfarenhet av en liknande stödgrupp med och hjälper er att komma igång.  Sedan är det gruppen själv som kommer fram till hur man vill lägga upp innehållet i de olika träffarna. Kan ni tänka er att vara sammankallande för gruppen så ange gärna det redan vid er anmälan. 

Är ni intresserad av att delta i denna föräldragrupp?

Anmäl ert intresse samt kort information om diagnos, behandlingstid, bostadsort, antal personer, ålder på barn, ev allergier samt ett telefonnummer vi kan nå er på till e-post vastra@barncancerfonden.se

Välkomna med er intresseanmälan!

Kontaktuppgifter:

vastra@barncancerfonden.se

Arrangör: Barncancerfonden Västra