16x9 Image

Styrelsemöte

Styrelsen samlas och jobbar tillsammans för föreningens ändamål:

§ 2 Ändamål och uppgifter

Föreningen har som ändamål:

  • att anskaffa medel för att stödja barn/ungdomar som drabbats av cancer, eller sjukdomar med närliggande sjukdomsbild, samt deras familjer
  • att bevaka intressen och rättigheter för barn/ungdomar som har eller har haft cancer
  • att driva och utveckla kontaktverksamhet för drabbade barn/ungdomar och deras familjer.
  • att driva och utveckla kontaktverksamhet för föräldrar
    och syskon till barn/ungdomar som avlidit i cancer.
  • att informera om framsteg och nya rön inom området barncancer.

Kontaktuppgifter:

Frågor? Ring Lena på 031 84 51 03

Arrangör: Västra