16x9 Image

Söndagsbrunch för mor- och farföräldrar

När ett barn drabbas av barncancer blir även mor- eller farförälder berörd på många sätt. Vi vill därför bjuda in denna grupp till samtal, brunch och föreläsning.

Vi träffas kl 11:00 på Swania i Trollhättan och äter brunch tillsammans. Efter brunchen föreläser konsultsjuksköterskor från Barncancercentrum om barncancer och behandlingar. Representanter från föreningen är också med och informerar om vår stödverksamheten. Vi dricker sedan kaffe och samtalar vidare till ca kl 14:30. 

Inbjudan riktar sig till alla mor- och farföräldrar som har barnbarn under eller avslutad behandling eller som har förlorat sitt barnbarn i cancer. 

Hjäp oss att förmedla denna inbjudan till de i din närhet som är berörda. Man behöver inte vara medlem för att delta på träffen.

Anmälan till Ulrika Larsson via sms till 0700-82 39 08 eller till e-post ulrika.s.larsson@vgregion.se  Ange antal personer samt ev allergier.  

Varmt välkomna!