16x9 Image

Kurs i sorgebearbetning

Barncancerfonden Västra bjuder nu in till en ny kurs i sorgebearbetning. Kursen som bygger på Svenska institutet för Sorgebearbetnings material leds av en medlem i vår förening som är utbildad kursledare. Alla medlemmar är välkomna och man kan delta av olika anledningar, din sorg måste inte vara knyten till barncancer.

Sorg är en normal och naturlig känslomässig reaktion på en förlust av något slag. Ofta förknippas sorg med dödsfall och skilsmässor. Sorgereaktioner kan dock utlösas av en rad olika förluster och förändringar. Exempel på händelser som kan utlösa sorg är separationer, övergrepp av olika slag, egen eller annans sjukdom, relationsproblematik  eller att livet inte blev som man hade tänkt sig.

Fakta om sorg

Sorg tycks vara en av vår mest försummade och missförstådda upplevelse, både av sörjande och av dess omgivning. Vår syn på sorg är att det handlar om brustna hjärtan, inte om trasiga hjärnor. Försök att läka hjärtat med hjälp av huvudet misslyckas eftersom huvudet är fel verktyg för uppgiften. De flesta av oss verkar ha blivit socialiserade till att försöka lösa våra problem med hjälp av vårt intellekt, vilket gör att oförlöst sorg blir till ett problem.

Om Sorgebearbetning TM

Programmet för SorgbearbetningTM är en kurs i hur man bearbetar och förlöser sin sorg efter dödsfall, separationer och andra förluster. Kursen är utformad för att ge dig kunskap om hur du kan förlösa din sorg så att du åter kan delta helt och fullt i livet.

Det finns ett antal olika förluster som kan utlösa den starka blandning av mänskliga känslor som vi kallar sorg. En väns eller anhörigs död, skilsmässor, ovänskap och konflikter, ekonomiska förändringar och sjukdomstillstånd är några exempel på förluster. Oavsett om förlusten inträffade nyligen eller för länge sedan kan den fortfarande begränsa ditt liv. Kursen är utformad för att arbeta med din sorg så att du åter kan delta helt och full i livet. 

Copyright © Svenska Institutet för Sorgbearbetning

Kursbeskrivning

Första kurstillfället presenterar vi oss kort för varandra. Därefter går vi igenom kursupplägget, samt delar ut kursmaterial och bok. Avslutningsvis diskuterar vi hur vi kan stödja varandra, samt delar ut en första hemuppgift.

Övriga kurstillfällen har följande upplägg. Inledningsvis sitter vi i en något större grupp. Där går vi igenom dagens tema och besvarar eventuella frågor som kan ha uppstått sedan förra träffen. Därefter delar vi in oss i mindre grupper om 3-5 personer – allt för att ge trygghet och mer tid för individuellt deltagande. I den lilla gruppens bedrivs det enskilda sorgearbetet, som i sin tur baseras på hemuppgiften. Efter en fikapaus träffas vi åter i den stora gruppen. Vi går då igenom arbetet i små grupperna och besvarar eventuella frågor. Avslutningsvis ges en ny hemuppgift och vi skiljs åt tills nästa kurstillfälle.

Vill du veta mer?  ladda ner kursinformation i pdf   

Praktisk information

Kurslängd: 8 möten á 2 timmar, samt 1-2 timmar för hemuppgifter per kurstillfälle.

Tid: onsdagar, start den 4 oktober v 40  (uppehåll v. 44)  till och med vecka 48 (med reservation för ändringar)

Kursledare: Michelle Perciwall 

Plats: Hoppets hus på tio minuters promenad från Östra sjukhus.

Avgift: Eget bidrag på 400 kronor, Barncancerfonden Västra står för resten av kostnaderna.

Övrigt: Kursmaterial och boken sorgbearbetning ingår.

Målgrupp: Medlemmar i Barncancerfonden Västra. Barnet ska vara färdigt med behandlingen i minst sex månader. Alla är välkomna och man kan delta av olika anledningar, din sorg måste inte vara knyten till barncancer.

Kontakt: Vid frågor kontakta gärna Michelle på e-post perciwall@hotmail.com

 

Välkommen med din anmälan  via formuläret senast den 15 september. 

Anmälan sorgebearbetningskurs