16x9 Image

Extra årsmöte

I samband med föreningens familjehelg på Isaberg sammankallar även styrelsen till ett extra årsmöte.

Den fråga styrelsen vill avhandla berör val av revisionsbolag med auktoriserad revisor.  

Bakgrund: Helena Egelin är föreningens förtrogne revisor sedan flera år och styrelsen önskar fortsätta detta samarbete. Helena är även revisor för ett par av de andra barncancerföreningarna och är väl insatt i hela organisationens arbete.

Då föreningen enligt de nya stadgarna inte längre skall göra ett personval utan skall utse ett revisionsbolag uppstod en felaktighet vid val av revisor på ordinarie årsmöte den 6 april 2019 Helena Egelins namn ströks i protokollet och ersattes med Motek revison AB som är ett av de bolag Helena Egelin arbetat på tidigare.  Helena Egelin inte längre arbetar på Motek Revison AB behöver ett nyval görasHelena Egelin som är aukoriserad revisor har sedan 2018 ett eget bolag och har i sin tur ersättare som träder in om behov av det skulle uppstå.  

Förslag till nyval: Egelins revisonsaktiebolag i Vadstena med Helena Egelin som auktoriserad revisor. 

Handlingar till mötet:

Välkomna!

Anmälan extra årsmöte 2019

Tack!  Nu kan du trycka på skickaknappen. Obs! Du skall då komma till en tacksida samt få en bekräftelse till den e-post du angivit. Annars har inte anmälan inte gått fram. Scrolla ner på sidan för att se om någon uppgift fattas och försök igen.