16x9 Image

Extra årsmöte

Välkommen på föreningens extra årsmöte. Syftet med mötet är att följa upp frågan om stadgeändringar. Efter årsmötet äter vi lite gott tillsammans.

På ordinarie årsmöte 2018 togs beslut om nya stadgar för föreningen. För stadgeändring krävs beslut av två på varandra följande årsmöte varav ett skall vara ordinarie.  Mellan dessa möten skall minst två månader förflyta. Beslut om stadgeändring skall bifallas av minst 2/3 av de närvarande röstberättigade medlemmarna.

Dagordning extra årsmöte 2018

Protokoll från ordinarie årmöte 2018 

Aktuella stadgar

Förslag på nya stadgar

Efter årsmötet så umgås vi och äter en bit mat tillsammans i trädgården vid Hoppets hus. 

Välkommen med er anmälan senast den 10 juni.

Anmälan extra årsmöte 2018

Tack!  Nu kan du trycka på skickaknappen. Obs! Du skall då komma till en tacksida samt få en bekräftelse till den e-post du angivit. Annars har inte anmälan inte gått fram. Scrolla ner på sidan för att se om någon uppgift fattas och försök igen.