En serie om sorg: "Mitt syskon lever inte längre, men det gör jag!"

Hur är det att förlora sitt syskon? Barncancerfonden livesänder samtal mellan ett syskon, socionomen Suzanne Runesson och Monica Nanni från Randiga huset.

Efter livesändningen finns möjlighet att delta i samtal med andra i mindre grupper mellan klockan 18.45 och 19.45. Under gruppsamtalen får den som vill möjlighet att utbyta tankar och erfarenheter med andra som gått igenom liknande situationer. En värd från Barncancerfonden finns med för att öppna upp och avsluta samtalet.

Du är välkommen att delta som syskon och förälder. Vi rekommenderar att syskon under 13 år har en vuxen med sig. 

Tredje av tre livesända samtal

En serie om sorg är en serie med livsända samtal som riktar sig till dig som förlorat ett barn eller syskon i cancer, eller står i annan relation till barnet. När ett barn dör och livet är som allra svårast kan det vara av stort värde för dig som förälder, syskon eller närstående att samtala med någon och få dela dina tankar och känslor. Att gå igenom den process som följer efter ett barns död tar ofta lång tid. Behovet av samtalsstöd kan finnas både när sorgen är ny och när den funnits en längre tid. 

Läs gärna mer och anmäl dig här.