Att sörja ett barnbarn

Inbjudan till samtalsdag för far- och morföräldrar som mist ett barnbarn i någon barncancersjukdom.

Under 2019 anordnar Barncancerfonden i samarbete med föreningarna helt unika samtalsträffar för far- och morföräldrar som mist sitt barnbarn.  I Barncancerfonden Västra infaller dagen den 12 oktober.

Vi kommer att vara på hotell Scandic no:25, Göteborg

Dagen startar kl 09.00 och avslutas kl 16.00.

När det inte går längre – hur kan vi då vara till hjälp?

När slutet är ett faktum – vilken blir vår uppgift?

När är det dags att släppa taget?

Många far- och morföräldrar beskriver den vanmakt som de ofta känner när ett barnbarn behandlas för en allvarlig diagnos och dessutom när behandling inte leder bot och det värsta inträffar - barnbarnet avlider.

Man vill så gärna kunna dela både barnbarnets smärta och oro och barnbarnets föräldrars förtvivlan och oro. Barnbarnets förälder som ju är deras eget barn. Man vill lyfta av smärta och oro, går det, hur gör man och hur går man vidare när det värsta har inträffat?

Lennart Björklund

Under dagen kommer samtalen bland annat att handla om:
Dagen leds av Lennart Björklund (bild) som bland annat är legitimerad psykoterapeut och aukt. socionom.

  •  Att vara far-morförälder till ett svårt sjukt barnbarn.
  • Vilken funktion kan en far- och morförälder ha i ett barnbarns liv?
  • Vilken funktion har barnbarn rent allmänt i sina far- och morföräldrars liv?
  • Vad händer med föräldrar och syskon när ett barn blir svårt sjukt?
  • Hur kan vi fortsätta att vara bra far- och morföräldrar när barnbarnet inte lever längre?
  • Hur tar vi hand om oss själva på bästa sätt?

BCF Västra bjuder på förmiddags- och eftermiddagsfika samt lunch.

Antal platser är begränsat och anmälan görs på nedanstående formulär, senast den 10 september 2019.

Du som bor i  Västra Sverige får gärna delta i den här dagen, oavsett om ditt barnbarn behandlades här eller i en annan region. Du är även varmt välkommen till någon av de andra samtalstilfällena om det passar dig bättre.

Alternativa datum och orter:

Uppsala 21 september

Linköping 5 oktober

Göteborg 12 oktober (anmälan på denna sida)

Umeå 25-26 oktober

Stockholm 9 november

Hässleholm 23 november 

För information och frågor går det bra att ta kontakt med:

Petra Ambjörnsson,  föreningskoordinator Barncancerfonden Västra 031-84 51 03 eller på e-post petra.ambjornsson@barncancerfonden.se 

eller Kärstin Ödman Ryberg, Barncancerfonden karstin.odman.ryberg@barncancerfonden.se

Anmälan är stängd men det går bra att kontakta ovan personer för en "sista minuten" anmälan. Det kan finnas plats för fler!