Ågrenska - Syskonvistelse för dig i åldern 14 -19 år med syskon som har eller haft cancer

Vi anordnar en vistelse för ungdomar som är mellan 14 -19 år och som har bror eller syster som har eller haft cancer.

Sista anmälningsdag: 14 maj

Läs mer och anmäl dig här