16x9 Image

Uppstart - föräldragrupp

Den 6 september startar vi en ny grupp för föräldrar vars barn har behandlats för någon form av solid tumörsjukdom. Fokus för träffarna är livet efter behandling. Första träffen är i Hoppets hus.

Som förälder till ett barn drabbat av cancer är det inte bara den primära cancersjukdomen som kan vara svår att hantera. Även livet framåt, med olika varianter av funktionshinder och seneffekter, kan kännas främmande och tungt.

Klicka här för mer information och anmälan.