Nytt från årsmötet 2021

Den 20 mars hade föreningen sitt årsmöte och cirka 25 personer möttes över Teams. Ordförande Per-Fredrik Andersson redogjorde för föreningens verksamhet under 2020, vilket årsmötet kunde godkänna och lägga till handlingarna. Årsmötet röstade förstås även in en ny styrelse med förtroendevalda.

Barncancerfondens Generalsekreterare Thorbjörn Larsson höll i ordförandeklubban och lotsade mötesdeltagarna genom dagordningen med lugn och engagemang. Under punkten samverkan med riksförbundet berättade han även om det gemensamma arbetet kring framtid och vision som pågår just nu.

Styrelse 2021-2022

Per-Fredrik Andersson från Trollhättan fick fortsatt förtroende som ordförande. Per-Fredrik har varit med i föreningens styrelse sedan 2015 och har lång erfarenhet av förening och styrelsearbete inom orienteringsidrotten och är även fackligt engagerad. Han är gift med Lena och de har två barn. Familjen har nyligen även utökats med jaktlabradoren Irma.

Per-Fredrik berättar om sitt engagemang i Barncancerfonden: 

- Hösten 2012 fick min son Robin ALL, Akut lymfatisk leukemi. Efter bara några månader började jag engagera mig i den lokala stödgruppen i NÄL och några år senare fick jag den stora äran att var en del i Barncancerfonden Västras styrelse och suppleant i riksförbundets styrelse. 

Föreningens uppgift är att skapa mötesplatser där drabbade kan utbyta erfarenheter och stödja varandra, 2020 blev inte alls som föreningen planerat då covid -19 satte paus på all stödverksamhet med fysiska sammankomster och resor. Även föreningens stödverksamhet på Barncancercentrum och på hemsjukhus begränsades genom besöksförbud. Utifrån dessa nya förutsättningar har föreningen ställt om sitt stöd genom att till exempel övergå helt till digitala mötesformer för medlemmar och buda mat och fika till sjukhusen och clownkliniken online.

- Jag ser framemot att vi får börja ses igen, berättar Per-Fredrik, men vi kommer även i framtiden att erbjuda digitala träffar. Under året har vi fått insikten att mötesformen möjliggör för familjer vars barn är infektionskänsliga eller har lång resväg att delta och få stöd – vilket gör att vi kan nå ut till alla i Barncancerfonden Västras stora region i större omfattning än tidigare.

Nya tillskott i styrelsen

Styrelsen förstärks i år med två nya ansikten, Andreas Janliden och Birgitta Elmäng som vi förstås hälsar varmt välkomna. Lär känna dem lite genom svaren på dessa snabbfrågor:

Andreas Janliden - ny som ledamot

Vem är du?

Andreas Janliden 43 år gammal, gift och tre barn, Alfred snart 5 år, Gustaf 7 år och Smilla 15 år. Vi bor i en villa på Hammarö utanför Karlstad med våra 2 katter och hund. 

Vad är din koppling till Barncancerfonden?

Min koppling förutom att jag alltid haft en stark kraft att bidra i olika former till föreningen är nu även att min yngsta son drabbades av Pre-B ALL den 23/12-19. Livet som man kände försvann under fötterna på mig och för att hålla mig stående märkte jag att när jag engagerade mig i frågor kring barncancerfonden, och andra stiftelser mådde jag bättre och kände att jag ville engagera mig mer än vad jag gjort tidigare. 

Vad har du för yrkesbakgrund?

Jag jobbar som Key Account Manager för Poolia koncernen. Mitt jobb består i att sälja in större avtal gällande rekryteringar och bemanningsuppdrag och sitter ofta i upphandlingar med att förhandla villkor och storlek på uppdrag. 

Vad är dina hjärtefrågor i Barncancerfondens arbete?

Eftersom jag är väldigt ny i rollen så kan jag inte alla frågor än men där jag känner jag har stor passion för är familjen bakom sjukdomen, behovet av stöd och hjälp. Man ska inte behöva fightas för saker som skall vara ens rättigheter när man redan går sitt livs tuffaste match. Men självklart även forskning där jag vill att den 85% siffran för tillfrisknande skall vara 100%. 

Birgitta Elmäng - ny som suppleant

Vem är du?

Jag heter Birgitta Elmäng. Jag bor i ett gammalt renoverat hus strax utanför Kungälv med min sambo Calle, Clara 15 år och Oliver 13 år. Jag har även två vuxna barn och två barnbarn på 3 resp 2 år.

Vad är din koppling till Barncancerfonden?

Min dotter Clara diagnostiserades med Medullablastom 2018 och har gjort flera kirurgiska ingrepp, strålats och genomgått flera olika cytostatikabehandlingar sedan dess. I slutet av 2019 fick Clara återfall och vi kämpar fortfarande.

Vad har du för yrkesbakgrund?

Jag har jobbat i It branschen hela mitt yrkesverksamma liv. De senaste 20 åren i olika ledande positioner. Just nu är jag IT driftschef på Tamro AB som ju har ett livsviktigt uppdrag i sin roll som läkemedelsdistributör. Jag bytte jobb i höstas just för att jag ville jobba i en bransch med stor samhällsnytta.

Vad är dina hjärtefrågor i Barncancerfondens arbete?

Att påverka för ökad kontinuitet inom sjukvården, att alla skall ha en patientansvarig sjuksköterska, läkare mm. IT stöd i sjukvården. Minska ensamheten för drabbade familjer.

Fortsatt engagemang i styrelsen

Kvarstår som ledamöter/suppleanter gör Michelle Vega, Sara Afzelius, Tommy Bergh, Robert Aslan, Helena Gillberg och Robert Aslan. Som avslutning på årsmötet avtackades ledamöterna Kicki Gunnarson och Lisanne Triezenberg som båda bidragit mycket till föreningens utveckling genom åren.

Även valberedningen fick en ny sammansättning där Rodolfo Vega lämnade sin post efter och ersattes med Lisanne Triezenberg. Kvarstår är Fredrik Parenius, Niklas Jönrup och Per Rosander.

Här hittar du kontaktuppgifter till alla i styrelsen.