16x9 Image
Nya styrelsen 2019-2020 Från vänster: Michelle, Dennis, Helena, Lisanne, Nathalie, Anders, Kicki, Sara, Maria och Per-Fredrik.

Nytt från årsmötet 2019

140 personer var samlade då föreningen hade årsmöte och föräldrahelg på Sankt Jörgen park i Göteborg den 6 april 2019. Avgående ordförande Fredrik Parenius höll en fin presentation om den verksamhet, de samarbeten och insamlingar föreningen har bedrivit under 2018 och en ny styrelse tillsattes.

Årsstämman gav tummen upp för årsredovisningen 2018 och alla bidragsgivare och engagerade medlemmar och givare hyllades. Efter det formella årsmötet följde en intressant föreläsning med Kirsti Pekkanen och Marianne Jarfeldt om deras arbete på regionens uppföljningsmottagningar för unga 13–18 år samt unga vuxna.  Under eftermiddagen fick medlemmarna gott om tid för samtal och avkoppling i hotellets relaxavdelning och kvällen avslutades med gemensam middag.

Ny ordförande 

Till ny ordförande valdes Per-Fredrik Andersson från Trollhättan. Han har varit med i föreningens styrelse sedan 2015 och har lång erfarenhet av förening och styrelsearbete inom orienteringsidrotten och är även fackligt engagerad. Han är gift med Lena och de har två barn, Robin 13 år och Ronja 15 år.

Per-Fredrik berättar om sitt engagemang: 

- Hösten 2012 fick min son Robin ALL, Akut lymfatisk leukemi. Efter bara några månader började jag engagera mig i den lokala stödgruppen i NÄL och några år senare fick jag den stora äran att var en del i Barncancerfonden Västras styrelse och suppleant i riksförbundets styrelse. 

"Det skall finnas en glädje och stolthet över att arbeta och vara en del i föreningen"

Föreningens uppgift är att skapa mötesplatser där drabbade kan utbyta erfarenheter och stödja varandra, vilket är extra viktigt då vi nu uppmärksammat bristerna i det psykosociala stöd vården kan ge idag. 

Våra lokala stödgrupper ligger Per-Fredrik extra varmt om hjärtat då dessa grupper är de som först möter och stödjer våra drabbade familjer.

- Här ser jag att vi ska bygga upp en tydligare struktur och få en långsiktighet med attraktiva aktiviteter och fler engagerade volontärer.  Det skall finnas en glädje och stolthet över att arbeta och vara en del i föreningen, säger Per-Fredrik. 

- Jag ser också framemot att tillsammans med Barncancerfonden nationellt och de andra föreningar i landet bygga en gemensam och hållbar struktur, så vi når ut till fler drabbade och får en mer jämlik vård. 

Fortsatt engagemang

Som avslutning på årsmötet avtackades Fredrik Parenius efter sina fem år som ordförande i föreningen. Hans engagemang för Barncancerfonden kommer fortsätta som nyinvald i föreningens valberedning och som ledamot i riksförbundets styrelse.

Kvarstår som ledamöter/suppleanter gör Maria Alphov, Kicki Gunnarson, Lisanne Triezenberg, Dennis Strand, Anders Brindeby, Michelle Vega och Nathalie Friberg.

Nya tillskott i styrelsen

Styrelsen förstärks i år med två nya medarbetare, Helena Gillberg och Sara Afzelius som vi förstås hälsar varmt välkomna. Lär känna dem lite genom svaren på dessa fem frågor:

Helena Gillberg

  1. Vem är du?  Jag heter Helena Gillberg. Jag är gift med Per och vi har tre flickor, Selma 13 år, Ester 10 år och Rut 5 år. Jag är utbildad lärare i spanska och engelska och arbetar nu som biträdande rektor på en F-6-skola i Borås.
  2. Vad är din koppling till Barncancerfonden? Min yngsta dotter, Rut, blev sjuk i ALL när hon var 15 månader. Barncancerfonden har varit ett stort stöd genom hela sjukdomstiden. Efter Ruts tillfrisknande har jag börjat engagera mig i Boråsgruppen. Viljan att "ge tillbaka" är stor!
  3. Vad har du fått för uppgift i styrelsen? Jag kommer att sitta som vice ordförande i styrelsen.
  4. Vad har du för hjärtefrågor? Genom Ruts sjukdomstid upplevde jag hur viktigt syskonstödet är. Syskon hamnar lätt i kläm och far ofta illa i tysthet när ett barn är svårt sjukt. Ett väl fungerande syskonstöd blir också ett viktigt stöd för föräldrar, som ofta slits itu av dåligt samvete för sina friska barn.
  5. Har du en oanad talang? Jag kan trolla med ord. Språk faller sig naturligt för mig och jag älskar att rimma och leka med språket!

Sara Afzelius

  1. Vem är du?  Jag heter Sara Afzelius, sambo och två barn, Maja född 2011 och Nina född 2014. Bor på Tjörn där jag arbetar som distriktssköterska på Vårdcentralen. Är utbildad anestesi- och intensivvårdssjuksköterska och snart även färdig distriktssjuksköterska. Har tidigare suttit i gymnastikförenings-, gymnastikförbunds- och bostadsrättsföreningsstyrelser och haft olika uppdrag.
  2. Vad är din koppling till Barncancerfonden? Jag har alltid haft Barncancerfonden som den organisation som jag donerat pengar till. När sedan Nina insjuknade dec 2017 blev det en självklarhet att samla in pengar och vara en del i arbetet på olika sätt. Den tacksamhet jag känner för Barncancerfondens arbete är enorm.
  3. Vad har du fått för uppgift i styrelsen?  Jag kommer sitta som suppleant på 1 år och ser fram emot ett lärorikt år och en fortsättning.
  4. Vad har du för hjärtefrågor?  Min hjärtefråga är hur vi skall nå ut till de familjer som alla mest behöver det.  Hur vi kan stärka hela familjerna under och efter behandlingen.
  5. Har du en oanad talang? Jag gillar att sy konståkningsklänningar. Med massor med glitter på!

Här hittar du kontaktuppgifter till alla i styrelsen.