Digitalt samtalsstöd

Barncancerfonden ger digitalt samtalsstöd till drabbade familjer när livet känns svårt. Barncancer innebär drastiska förändringar i tillvaron för hela familjen och behovet av samtalsstöd kan därför finnas under behandlingstiden, en lång tid efter att behandlingen avslutats eller om barnet dör.

Syftet med det digitala samtalsstödet är att möta de drabbade familjernas behov av ett lättillgängligt och individanpassat stöd. Det digitala samtalsstödet är tillgängligt för barn och familjer i hela landet, som ett komplement till redan befintliga stödinsatser inom sjukvården.

Läs mer om hur det digitala samtalsstödet fungerar här.