16x9 Image
Styrelseledamot Lisanne Triezenberg tillsammans med de nya i styrelsen; Anders Brindeby, Nathalie Friberg, Michelle Vega och Dennis Strand.

Nytt från årsmötet 2018

Den 24 mars var det årsmöte i Göteborg. Verksamhetsåret 2017 lades till handlingarna och man röstade ja till ett förslag på nya stadgar. Fyra nya ledamöter valdes in i styrelsen.

I år kombinerades årsmötet med en helg för föräldrar och unga vuxna på hotell Arken i Göteborg. Cirka 100 medlemmar var på plats.

Fredrik Parenius fick fortsatt förtroende som ordförande.  Kicki Gunnarson, Per-Fredrik Andersson, Lisanne Triezenberg sitter kvar på sina uppdrag i ett år till och Maria Alphov trädde in som ordinarie ledamot på två år. 

Niklas Jönrup, Josefine Söderlund, Ingvar Ringhage och Alexander Zotevski lämnar styrelsen men vi är ändå glada då de alla kommer fortsatta att engagera sig till exempel för våra ungdomar och i Hoppets hus.

Nya styrelseledamöter:

Anders Brindeby

Bor: I Kungsbacka

Koppling till Barncancerfonden:  Jag förlorade en son 2014.

Yrke: Managementkonsult

Fritidsintressen: Min familj och lite träning

Uppgift i styrelsen: Jag har fått uppdraget som vice ordförande och kommer fokusera på strategifrågor. Kommer även delta i aktiviteter.

Hjärtefrågor: Då jag förlorat ett barn så ligger självklart vi som mist frågor mig varmt om hjärtat och samt syskonfrågor.

Nathalie Friberg

Bor: Ursprungligen från Luleå, flyttade till Göteborg januari 2017

Koppling till Barncancerfonden: Lillebror insjuknade 2007 då han var 8 år och jag 13 år, med tumör på sin ena testikel. Idag friskförklarad.

Yrke: Utbildad förskollärare sedan januari 2016 

Fritidsintressen: Umgås med vänner och familj. Träffa nya människor. Läsa böcker. Dansa bugg. 

Uppgifter i styrelsen: Suppleant

Hjärtefrågor: Aktiviteter för unga vuxna och syskon. 

Michelle Vega

Bor: I Lerum

Koppling till Barncancerfonden:  Syster till en tjej som drabbades av ALL 2011. Sitter med i referensgruppen för Maxa Livet. 

Yrke: Jobbar som medicintekniker med inriktning på assisterad befruktning 

Fritidsintressen: Att resa och läsa böcker 

Uppgifter i styrelsen: Suppleant och sekreterare

Hjärtefrågor: Det som står mig närmast hjärtat är frågan kring syskon och unga vuxna.  

Dennis Strand

Bor: På Kärleken i Halmstad

Koppling till Barncancerfonden: Min dotter Tindra insjuknade i Ewings Sarkom hösten 2016.

Yrke: Civilekonom, inriktning strategisk ledning. Nu arbetar jag som regionchef på ett företag som heter Bergsäker AB. 

Fritidsintressen: Familjen och gärna husbilsturer både korta såsom längre turer. Fördelen med husbil är att man har ”hemmet” med sig så kortare turer kräver oftast ingen planering.

Uppgifter i styrelsen: Som ledamot hoppas jag att få vara med att utveckla Barncancerfonden i en positiv inriktning. Jag gillar att se ny möjligheter så förhoppningsvis ska det utmynna i bra saker. Utifrån det konstituerade styrelsemötet kommer jag ha ett ansvar för den ekonomiska sammanställningen.

Hjärtefrågor: Min grundtanke är att Barncancerfonden ska vara en levande förening som ger stöd och glädje bland alla medlemsfamiljerna. 

Kontaktuppgifter till styrelsen

Stadgar och inspiration

För att förslaget på nya stadgar skall bli gällande krävs beslut av två av varandra följande årsmöten. Darav kommer ett extra årsmöte att hållas den 14 juni 2018 i Hoppets hus.  

Helgen gav även tid för samtal, avkoppling och inspiration. Efter årsmöte och brunch höll Anna-Klara från företaget Mindworkout en guidad meditation där man fick träna på att fokusera på det som går att påverka i nuet, tex andning och målbild.

På eftermiddagen föreläste Atle Johansen, livscoach, om kärlek, relationer och hur viktigt det är att få skratta, även i de svåraste stunder i livet.