Nytt samtalsstöd i grupp för dig som mist barn i cancer.

Nu kan vi erbjuda föräldrar som mist barn i cancer ett digitalt stöd tillsammans med andra föräldrar i samma situation. Med som stöd i samtalen finns även samtalsledare med bredd erfarenhet av sorgebearbetning. Vi vet att möten med andra som förstår kan ge styrka att möta det nya livet utan ett älskat barn.

Under pandemin har vi i föreningen pausat alla fysiska gruppträffar och vi vet att behovet av att möta andra är stort, Därför startar vi nu upp med digitala samtalsträffar.  De nya mist grupper vänder sig först och främst till familjer som förlorat sitt barn under de senaste två åren. ingen skall känna ensamhet i sin sorg, vi finns här som stöd.

Nytt i detta upplägg är att Marie Pervik som är socionom och psykoterapeut är en av två samtalsledare. Med finns också en förälder från vår Visommist verksamhet. Tillsammans har de lång erfarenhet och kunskap om sorg och sorgebearbetning. Att träffas i grupp och få dela sina upplevelser över tid, kan vara hjälp. Det känns tryggt att veta att man inte är ensam och att få dela sina upplevelser i ett sammanhang där alla förstår utan filter. 

Första gruppen startar upp nu i december och allt eftersom intresseanmälningar kommer så startar vi en ny grupp. För att ge alla deltagare tid och utrymme för samtal kommer grupperna bestå av fyra förälder/föräldrapar samt samtalsledare. Grupperna ses via länk en gång i månaden under fem månader.  Varje träff planeras pågå i ca 3 timmar med inplanerade bensträckare. 

Anmäl ditt intresse för att delta till föreningskoordinator Petra Ambjörnsson på epost petra.ambjornsson@barncancerfonden.se eller på telefon 0721-1819167

Läs mer om Marie Pervik

Hej Marie! Vem är du?

Marie berättar:

- Jag är socionom, leg psykoterapeut. Arbetar sedan 16 år tillbaka i Sjukhuskyrkan på Kungälvs sjukhus. Där möter jag patienter, anhöriga och personal i olika former av enskilda samtal och gruppsamtal. Mycket av det jag möter är kris och sorg som är kopplat till sjukdom och död på något sätt. Men förstås även de flesta av känslor, frågor och svårigheter som vi brottas med i livet. Bland annat har jag ett uppdrag där jag samtalar med alla barn som har en svårt sjuk eller döende förälder. 

Förutom detta arbetar jag privat med psykoterapimottagning och med handledning av läkare på Hematologen och Barnkirurgen, Östra/SU. Har även en del utbildningsverksamhet främst för läkare men är även en del på Ågrenska där jag möter föräldrar i olika situationer.

Jag tänker att när livet brister och vi drabbas av det vi inte ser hur vi skall ta oss igenom, är mötet med varandra och samtalet något som kan bära oss och ge kraft.  

Allt gott - så hörs vi snart!//Marie