Samtalsstöd på distans

Varje år insjuknar cirka 100 barn av någon form av tumör i det centrala nervsystemet, som i ryggmärg eller hjärna. Sjukdoms- och behandlingstiden varierar från några veckor till flera år och kan vara mycket krävande för det drabbade barnet.

När ett barn insjuknar med en hjärntumör drabbar det hela familjen. Familjerna genomgår en svår situation som medför psykologisk påfrestning under behandlingstiden, men även efter avslutad behandling. Många beskriver vardagen som osäker, instabil och olöslig.

Trots att behovet av stöd är stort bland dessa familjer saknas idag ett nationellt system för psykosocialt stöd. Insatserna varierar kraftigt runt om i landet och svårigheter finns att motta erbjudna stödinsatser på grund av långa avstånd och övrig familjesituation.

Barncancerfonden erbjuder från den 1 februari 2019 samtalsstöd på distans till familjer med barn som drabbats av hjärntumör och där behandlingen avslutats, eller där barnet drabbats av återfall. Samtalsstöd på distans är ett projekt som löper fram till den 31 december 2020.

Samtalsstöd kan erbjudas till familjer i hela landet, som ett komplement till redan befintliga lokala stödinsatser inom sjukvården.

Samtalsstöd erbjuds till det drabbade barnet, föräldrar och syskon. Fokus ligger på samtalsstöd och inte praktiskt kurativt stöd. Familjerna erbjuds samtal med Lena Falck, socionom och legitimerad psykoterapeut.

Så bokar du en tid

Bokning sker via e-post till lena.falck@barncancerfonden.se eller via telefon till 070-483 61 95.

Om du har frågor

Har du frågor eller funderingar kring Barncancerfondens projekt samtalsstöd på distans går det bra att kontakta Lena Falck eller Kärstin Ödman Ryberg karstin.odman.ryberg@barncancerfonden.se

”Samtalsstödet har verkligen hjälpt mig”

Barncancerfondens digitala samtalsstöd har fått stort gensvar. Ann Martinsson är en av föräldrarna som deltar och använder samtalsstödet. Hon är mycket nöjd med upplägget.

Läs mer