Samtalstöd

När ett barn drabbas av cancer blir hela familjen drabbad. Att få beskedet att ens barn insjuknat i en barncancersjukdom innebär drastiska förändringar i tillvaron. Behovet av psykosocialt stöd och samtalsstöd är därför ofta stort hos de drabbade och som ett extra stöd erbjuder Barncancerfonden olika typer av samtalsstöd.

  • Samtalsstöd via St:Lukas. Samtal med legitimerade psykoterapeuter och psykologer via ett journummer hos S:t Lukas Sverige. De hjälper dig med allt från akuta kriser till existentiella funderingar eller oro, dygnet runt.
  • Samtalsstöd på distans. Samtalstöd på distans till familjer med barn som drabbats av hjärntumör.  Fokus ligger på samtalsstöd och inte praktiskt kurativt stöd. Familjerna erbjuds samtal med Lena Falck, socionom och legitimerad psykoterapeut.
  • Övriga samtalsstöd.Utöver nämnda samtalstöd finns det även olika digitala mottagningar som erbjuder stödsamtal hos legitimerade psykologer. Dessa anordnas dock inte i Barncancerfondens regi.