Samtalstöd

När ett barn drabbas av cancer blir hela familjen drabbad. Att få beskedet att ens barn insjuknat i en barncancersjukdom innebär drastiska förändringar i tillvaron. Behovet av psykosocialt stöd och samtalsstöd är därför ofta stort hos de drabbade och som ett extra stöd erbjuder Barncancerfonden olika typer av samtalsstöd.

  • Samtal med legitimerade psykoterapeuter och psykologer via ett journummer hos S:t Lukas Sverige. De hjälper dig med allt från akuta kriser till existentiella funderingar eller oro, dygnet runt.
  • Samtalstöd via Skype till familjer med barn som drabbats av hjärntumör.  Fokus ligger på samtalsstöd och inte praktiskt kurativt stöd. Familjerna erbjuds samtal med Lena Falck, socionom och legitimerad psykoterapeut.
  • Utöver nämnda samtalstöd finns det även olika digitala mottagningar som erbjuder stödsamtal hos legitimerade psykologer. Dessa anordnas dock inte i Barncancerfondens regi. 

Läs mer om de olika samtalsstöden under menyn till vänster.