Samtalstöd

När ett barn drabbas av cancer förändras tillvaron drastiskt för hela familjen. Behovet av samtalsstöd kan därför finnas under behandlingstiden, en lång tid efter att behandlingen avslutats eller om barnet dör.

Barncancerfondens digitala samtalsstöd

Barncancerfonden ger digitalt samtalsstöd till drabbade familjer när livet känns svårt.

Idag vänder sig stödet till familjer med barn som drabbats av hjärntumör där behandlingen avslutats eller barnet drabbats av återfall och till familjer som mist ett barn i cancer.

Samtalsstödet ges av legitimerade psykoterapeuter och samtalen sker via video eller telefon. Det digitala samtalsstödet är fristående och kostnadsfritt.

Här kan du läsa mer om det digitala samtalsstödet.

 

Reportage om samtalsstöd

Samtalsstöd när ett barn dör i cancer

Barncancerfonden utvidgar det digitala samtalsstödet och erbjuder nu samtalsstöd till familjer och närstående som har mist ett barn i cancer. Samtalen sker med Suzanne Runesson som har lång erfarenhet av att hjälpa anhöriga i djup sorg.

Läs mer