Information - BarncancerAppen

BarncancerAppen är en app för familj och anhöriga som drabbats av barncancer. I appen finns praktisk information från sjukhuset som alltid är uppdaterad.

Utöver svenska finns appen på arabiska, spanska, somaliska och engelska. Översättningen har, liksom all annan utveckling av appen, bearbetats av föräldrar till barn med cancer tillsammans med Barnonkologens personal och med stöd av Innovationsplatsen på Karolinska Universitetssjukhuset.