Samtycke till användning av personuppgifter i bilder och rörligt material i samband med ungdomsstorlägret 2019

Det är viktigt för Barncancerfonden och barncancerföreningarna att genom fotografier och rörligt material åskådliggöra verksamheten och behovet av stöd för att föra forskningen framåt så att fler barn överlever cancer.

I samband med ungdomsstorlägret, Camp Sälen 30 maj – 2 juni 2019, kommer det tas foton och även filmas. Materialet kan komma att användas i informations-, insamlingssyfte och i marknadsföring av Barncancerfonden. Om vi ska använda detta material i olika sammanhang behöver vi ha deltagares och målsmans samtycke, därför ber vi er fylla i följande.

Det är viktigt för Barncancerfonden och barncancerföreningarna att genom fotografier och rörligt material åskådliggöra verksamheten och behovet av stöd för att föra forskningen framåt så att fler barn överlever cancer.

I samband med ungdomsstorlägret, Camp Sälen 30 maj – 2 juni 2019, kommer det tas foton och även filmas. Materialet kan komma att användas i informations-, insamlingssyfte och i marknadsföring av Barncancerfonden. Om vi ska använda detta material i olika sammanhang behöver vi ha deltagares och målsmans samtycke, därför ber vi er fylla i följande.

Jag samtycker att Barncancerfonden och barncancerföreningarna använder mina personuppgifter i form av namn, bilder och rörligt material i sin kommunikation enligt nedan:

Jag samtycker att Barncancerfonden och barncancerföreningarna använder mina personuppgifter i form av namn, bilder och rörligt material i sin kommunikation enligt nedan:

Kryssalternativ

Jag samtycker till användning enligt ovan samt till personuppgiftsbehandling (enligt GDPR, personuppgiftshantering och samtycke nedan). Samtycket gäller i fem år från undertecknat datum. Barncancerfonden kontaktar därefter mig för nytt godkännande vid fortsatt användning av materialet.

Jag samtycker till användning enligt ovan samt till personuppgiftsbehandling (enligt GDPR, personuppgiftshantering och samtycke nedan). Samtycket gäller i fem år från undertecknat datum. Barncancerfonden kontaktar därefter mig för nytt godkännande vid fortsatt användning av materialet.

GDPR, personuppgiftshantering och samtycke

En bild eller en bild- och ljudinspelning föreställande personer utgör en personuppgift. Barncancerfonden anses utföra en personuppgiftsbehandling när vi lagrar, publicerar eller i övrigt hanterar dessa uppgifter och vill därför inhämta ditt samtycke till denna personuppgiftsbehandling. Barncancerfonden är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Vi värnar om din integritet och strävar alltid efter att skydda dina uppgifter på bästa sätt i enlighet med dataskyddsförordningen (EU 2016/679) och övriga dataskyddslagar som gäller vid tillfället för behandlingen.
All personuppgiftsbehandling sker i enlighet med Barncancerfondens integritetspolicy som finns tillgänglig på vår webbplats. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss enligt nedan, Barncancerfonden upphör då med ovanstående personuppgiftsbehandling.

Du har alltid rätt att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig och du har även rätt att, i vissa fall, invända mot behandling eller få uppgifter rättade eller raderade. Mer information om hur vi behandlar dina uppgifter finns på www.barncancerfonden.se. Du kan också kontakta oss via mejl info@barncancerfonden.se.

GDPR, personuppgiftshantering och samtycke

En bild eller en bild- och ljudinspelning föreställande personer utgör en personuppgift. Barncancerfonden anses utföra en personuppgiftsbehandling när vi lagrar, publicerar eller i övrigt hanterar dessa uppgifter och vill därför inhämta ditt samtycke till denna personuppgiftsbehandling. Barncancerfonden är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Vi värnar om din integritet och strävar alltid efter att skydda dina uppgifter på bästa sätt i enlighet med dataskyddsförordningen (EU 2016/679) och övriga dataskyddslagar som gäller vid tillfället för behandlingen.
All personuppgiftsbehandling sker i enlighet med Barncancerfondens integritetspolicy som finns tillgänglig på vår webbplats. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss enligt nedan, Barncancerfonden upphör då med ovanstående personuppgiftsbehandling.

Du har alltid rätt att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig och du har även rätt att, i vissa fall, invända mot behandling eller få uppgifter rättade eller raderade. Mer information om hur vi behandlar dina uppgifter finns på www.barncancerfonden.se. Du kan också kontakta oss via mejl info@barncancerfonden.se.