16x9 Image

Välkomna på årsmöte

Föreningens medlemmar är välkomna på årsmöte! Save the date - mer information kommer inom kort.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 4 februari och mailas till stockholm@barncancerfonden.se

Ytterligare information om årsmötet kommer längre fram!