16x9 Image

Allt fler barn överlever cancer!

Forskningen har gett resultat. Ny statistik visar att överlevnaden i barncancer har ökat från 80 till 85 procent. Detta är ett viktigt steg mot att Barncancerfonden ska nå sin vision – att utrota barncancer. Men för att visionen ska bli verklighet behövs ännu mer forskning.

Barncancerfonden har nu släppt nya siffror som visar att Barncanceröverlvnaden ökat från 80 till 85 procent under en femårsperiod. Under de senaste åren har kurvorna planat ut men nu har överlevnadssiffran alltså ökat.

Kerstin Sollerbrant, forskningschef på Barncancerfonden lyfter fram förbättrade behandlingsprotokoll som den viktigaste förklaringen till att allt fler barn med leukemier överlever.

− Det är en styrka inom barnonkologin att man har de här protokollen och att alla barn med samma diagnos får samma behandling. Inom ramen för kliniska forskningsprojekt kan man då systematiskt utveckla och förbättra behandlingarna så att fler barn överlever.

På Barncancerfondens sida kan ni läsa mer om vad Kerstin säger om de nya siffrorna och vad de innebär. Dessutom finner ni två nya artiklar som förklarar överlevnaden i hjärntumörer samt utvecklingen av behandlingsprotokoll för AML.

Allt fler barn överlever!

Överlevnaden i hjörntumörer har planat ut - men mycket forskning pågår

Stor framgång för det nya behandlingsprotokollet för AML