Samtalsstöd på distans

Från den 1 februari 2019 erbjuder Barncancerfonden samtalsstöd via Skype. Ett tvåårigt projekt som vänder sig till familjer med barn som drabbats av hjärntumör och där behandlingen avslutats, eller där barnet drabbats av återfall.

Genom det internetbaserade videoverktyget Skype kan stöd ges till familjer i hela landet, som komplement till redan befintliga lokala stödinsatser inom sjukvården.
Samtalen sker med Lena Falck, socionom och legitimerad psykoterapeut med familjeinriktning. Lena har arbetat som kurator på Regionhabiliteringen i Göteborg i över 25 år och har gedigen erfarenhet av att möta barn och familjer med barn som drabbats av hjärntumör. Samtalsstöd erbjuds till den drabbade, föräldrar och syskon.
- Sverige saknar ett nationellt system gällande stöd till familjer med barn som avslutat sin behandling för hjärntumör eller lever som kroniskt sjuka och insatserna varierar kraftigt runt om i landet. Detta trots att behovet av psykosocialt stöd visat sig vara stort bland dessa familjer. Min förhoppning är därför att denna insats ska möta detta behov och ge fler drabbade det stöd de behöver, berättar Lena.
Bokning av tid för samtal sker via e-post till lena.falck@barncancerfonden.se eller via telefon 070-483 61 95.