181018_1_0475_LOW.jpg

Välkommen till digitala diagnosspecifika samtalsgrupper!

Har du ett barn under pågående eller avslutad cancerbehandling och känner ett behov av att tala med andra i liknande situation? Delta i våra diagnosspecifika samtalsgrupper där du får möta föräldrar som delar den tillvaro det innebär när ett barn eller en ungdom drabbas av cancer.

Barncancerfonden erbjuder samtalsgrupper om fyra till fem föräldrar ledda av samtalsvärdar med erfarenhet av barncancer. Här ges du som förälder en mötesplats där du kan dela dina känslor, tankar och erfarenheter samtidigt som du får möta andra som förstår vad du och din familj går, eller har gått igenom.

Gruppsamtalen genomförs digitalt vid fem tillfällen under kvällstid en gång i månaden. Det räcker med att du kopplar upp dig via en mobiltelefon, dator eller läsplatta. Huvudsaken är att du sitter på en plats där du kan tala ostört.

Det startas mellan 7–13 grupper per termin och de bildas utifrån behov. 

Klicka här för att läsa mer och anmäla dig!