Välkommen på hotellfrukost och föreläsning om komplikationer efter barncancer

Föreläsningen handlar om olika komplikationer som överlevare har risk att få och vad i behandlingen som orsakar dem. Du får också information om vilka undersökningar som överlevare bör göra och hur seneffektmottagningen fungerar.

Du bjuds på en härlig hotellfrukost mellan 09.00 - 10.30 och därefter föreläsning mellan 10.30 - 11.30.

Anmälan är nu stängd.