Samtalsdag för far och morföräldrar

Den 26 januari 2019 bjuder Barncancerfonden Södra in far- och morföräldrar till en samtalsdag. Dagen vänder sig till far- och morföräldrar som har barnbarn som just nu genomgår en barnonkologisk behandling.

Många far- och morföräldrar beskriver den vanmakt som de ofta känner när ett barnbarn fått en så allvarlig diagnos. Man vill så gärna kunna dela både barnbarnets smärta och oro och barnbarnets föräldrars förtvivlan och oro. 

Dagen leds av Lennart Björklund som bland annat är legitimerad psykoterapeut och leg. socionom. 

Vi kommer att vara på ett hotell i Malmö eller Lund. Info om exakt plats kommer inom kort. Barncancerfonden Södra bjuder på förmiddags- och eftermiddagsfika samt lunch. Dagen startar kl. 09.00 och avslutas kl. 16.00.

Under dagen kommer samtalen bland annat att handla om:

• Att vara far-morförälder till ett svårt sjukt barnbarn.

• Vilken funktion kan en far- och morförälder ha i ett barnbarns liv?

• Vilken funktion barnbarn har rent allmänt i sina far- och morföräldrars liv?

• Vad händer med föräldrar och syskon när ett barn blir svårt sjukt?