Forum för sorgebearbetning för dig som förlorat barn i cancer

När det värsta har hänt finns vi där. Välkommen till Barncancerfonden Södras forum för sorgebearbetning för dig som mist barn i cancer. Gruppledarna för träffarna kommer från Kompetenscentrum FörSorg och har mångårig erfarenhet av att möta Barncancerfondens föräldragrupper på olika platser i Sverige. Gruppen träffas och bor på Barncancerfonden Södras rekreationsanläggning Tjörnarp.

Gruppledarna vet hur svårt det kan vara att närma sig sorgen och har metoder för att underlätta möten och samvaro. Samtal varvas med enkla övningar. Förutom en gedigen erfarenhet, baserar gruppledarna sina metoder på sorgforskning och väletablerade metoder för just sorgbearbetning.

Varje barn, varje sorg är unik men i mötet med andra drabbade kan känsla av ensamhet bytas mot meningsfull samvaro där samtalet får handla om barnet; hur det var, hur det blev, och livet hur det var och hur det blivit.

Första helgen är 22 – 23 november 2019. Då välkomnar vi er föräldrar.
Kommande helger är beräknade till 13-14 mars och 28 -29 maj 2020.
Under minst en av de helgerna är även syskon välkomna.

Jörgen Svensson, representant för VisomMist-gruppen, är med i mån av tid under helgen. Det är till Jörgen som du vänder dig med din anmälan genom att maila till svensson64@telia.com 

Jörgen vidareförmedlar anmälan till Erika Sinander på FörSorg, som kontaktar dig och ger ytterligare information.

Om du är tveksam och vill veta mer kan du höra av dig direkt till Erika Sinander på: erika@sinander.se eller sms: 0707-97 67 64

Sista anmälningsdag är 30 oktober 2019.

Varmt välkommen att höra av dig!