Välkommen på årsmöte, föreläsning och gemenskap med Barncancerfonden Södra

Den 6/4 2019 håller Barncancerfonden Södra årsmöte på Grand hotell i Helsingborg. Vi startar kl. 12.30 med lunch och börjar sedan årsmötet kl. 13.30. Du erbjuds också att lyssna på en spännande föreläsning. På kvällen blir det middag och underhållning.

För att delta i årsmötet måste du vara aktiv medlem i Barncancerfonden Södra, vilket innebär att medlemsavgiften för 2019 är inbetald. Medlemskapet gäller per hushåll, vilket innebär att särbos behöver två medlemskap.

Priset för att delta är 300 kronor och då inkluderas lunch, årsmöte, föreläsning middag och underhållning på kvällen, hotellrum samt hotellfrukost. 

Inlämnande av motion ska vara styrelsen tillhanda senast två månader innan årsmötet. Maila eventuell motion till ordforande.sodra@barncancerfonden.se

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelse, styrelsens förslag samt inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga här för medlemmarna senast 14 dagar före årsmötet.

Här finner du dagordningen för årsmötet

Valberedningens förslag till styrelse

Barncancerfonden Södras årsredovisning för 2018

Anmälan är nu stängd. 

Vem tycker du ska bli årets kraftkälla?

Varje år utser Barncancerfonden Södra Årets kraftkälla för särskilt utmärkande insatser som gjorts under året för föreningen som vi vill uppmärksamma.

Syftet med utmärkelsen är att stimulera engagemang samt hylla den/de som gjort något extraordinärt för föreningen.

Nu är det dags att nominera en/flera kandidater som ni anser bör få den utmärkelsen. Maila in ditt förslag med din motivering senast den 10/3 till sodra@barncancerfonden.se

Styrelsen kommer därefter att fatta beslut till vem/vilka priset ska tillfalla och som utdelas vid årsmötet i april.