16x9 Image

Att sörja ett barnbarn

Inbjudan till samtalsdag för far- och morföräldrar som mist ett barnbarn i någon barncancersjukdom.

Under 2019 anordnar Barncancerfonden i samarbete med föreningarna samtalsträffar för far- och morföräldrar som mist sitt barnbarn.

Datum: 23 november
Tid: 9-16
Plats: Hotel Statt
Frykholmsgatan 13
281 31 Hässleholm

Det bjuds på lunch samt förmiddags- och eftermiddagsfika. 

När det inte går längre – hur kan vi då vara till hjälp?
När slutet är ett faktum – vilken blir vår uppgift?
När är det dags att släppa taget?

Många far- och morföräldrar beskriver den vanmakt som de ofta känner när ett barnbarn behandlas för en allvarlig diagnos och dessutom när behandling inte leder bot och det värsta inträffar - barnbarnet avlider.


Man vill så gärna kunna dela både barnbarnets smärta och oro och barnbarnets föräldrars förtvivlan och oro. Man vill lyfta av smärta och oro, går det, hur gör man och hur går man vidare när det värsta har inträffat?

Anmäl dig senast den 10 novemberwww.bit.ly/sorjaettbarnbarn

Vid frågor, hör av dig till Barncancerfonden Södra på sodra@barncancerfonden.se eller 040 - 42 65 64