Onlineföreläsning med leg. psykoterapeut Lena Falck

Varför är jag så trött fast jag ingenting gör? När ett barn insjuknar i cancer vänds allt i familjens liv upp och ner och påverkas i grunden – yrkesliv och inkomster, sociala relationer, skolgång både för det sjuka barnet och för syskonet. Även efter avslutad behandling finns en ständigt gnagande oro fast allt borde kännas bra - men inget blir som förr.

I tider av kris är det viktigt med både praktiskt och psykologiskt stöd. Vi har olika syn på situationen och hanterar krisen olika, det finns inget rätt eller fel. Exempelvis kan ett arbete för någon vara ett sätt att fylla på energi, medan det för andra känns som en omöjlighet att arbeta. Vardagspusslet kan kännas svårt att få ihop och de allra flesta föräldrarna beskriver en alltid närvarande trötthet.

Möt Lena Falck, socionom och legitimerad psykoterapeut, som berättar om sina erfarenheter om förälderns roll i kriser, den känslomässiga bergochdalbanan och vikten av att be om hjälp.

 

Läs mer och anmäl dig här:https://sv-se.invajo.com/event/barncancerfonden/onlinef%C3%B6rel%C3%A4sningmedlegpsykoterapeutlenafalck