Medlemsundersökning: Tema skola och syskon

Delta gärna i vår enkät-undersökning och dela med dig av dina tankar kring stöd i skola och stöd för syskon.

Just nu genomför Barncancerfonden Södra en undersökning för att ta reda på hur vi bättre kan bistå med hjälp till våra medlemmar, vad gäller stöd i skola och stöd för syskon.

Är detta något du har tankar kring? Delta gärna i vår undersökning genom att klicka här.

Tack för din hjälp!