Delta i studie: Hur påverkar naturen unga barncanceröverlevare?

Hur påverkar natur och återhämtning hälsa och välmående hos unga canceröverlevare? Det vill en internationell forskargrupp under ledning av forskare vid Mittuniversitetet ta reda på. Nu söker de deltagare.

Studien är ett internationellt samarbetsprojekt med deltagande forskare från Mittuniversitetet, universitetet i Tromsö och Sørlandets Sjukhus, Kristiansand i Norge, samt från University of California, San Francisco och organisationen See You At The Summit i USA.

Barncancerfondens Maxa livet-program har haft en rådgivande funktion i projektet, tillsammans med Föreningen Ung Cancer, Svenska Överlevnadssällskapet, Länsstyrelsen Västernorrland samt Regio Västernorrland.

Läs gärna mer om studien här.

Vill du delta i studien?

De som kan delta i studien är unga personer, 16-30 år gamla, som någon gång i livet har varit, eller är, drabbad av cancer. Forskarna söker totalt 40 personer.

Anmäl dig här.