Gratis biobiljetter till SF bio i Växjö

Elevkåren vid Växjö Katedralskola har skänkt ett antal biobiljetter under v. 9 på SF Bio i Växjö.

Anmälan är nu stängd. 

Efter sista anmälningsdag kommer ni att få information om vilka filmer ni kan välja mellan.