Extra årsmöte

Barncancerfonden Södra kallar till extra årsmöte för beslut om nya stadgor. För stadgeändring krävs beslut av två på varandra följande årsmöten, varav ett ordinarie. Mellan mötena måste minst två månader förflyta. Vid det ordinarie årsmötet den 12 april 2018 beslutade stämman för Barncancerfonden Södra att anta föreslagna stadgor och därför kallas du härmed till ett extra årsmöte.

Du kan passa på att äta julmiddag innan årsmötet, dock krävs separat anmälan till det vilket du gör här: https://www.barncancerfonden.se/lokala-foreningar/sodra/kalendarium/julbord-pa-malmo-arena/

Anmälan är nu stängd. 

Här finner du information om stadgeändringen.